[website bouwen] [website maken] [Nieuws]

Stage lopen in De Waaiburg


Vanuit De Waaiburg vinden wij het belangrijk om mee te werken aan goed opgeleide studenten; ze zijn de toekomst voor het werkveld. Daarom biedt De Waaiburg de mogelijkheid om stage te lopen binnen haar organisatie. De concrete invulling van de stage hangt samen met de specifieke stageplaats.


De stageaanvragen dienen rechtstreeks te gebeuren bij de betrokken afdeling (of betrokken centrale functie) (zie onder 'contact').

Er is steeds een kennismakingsgesprek vereist alvorens een stageplaats wordt toegewezen.

Het doel van dit gesprek is enerzijds een verduidelijking geven van de basisverwachtingen en de werking en anderzijds de haalbaarheid voor de stagiair(e) nagaan.

Voor algemene vragen aangaande stagemogelijkheden binnen De Waaiburg of indien nog geen keuze gemaakt is voor een afdeling, kan men zich richten tot Hilde De Smet.


Er worden geen stageplaatsen op voorhand voor scholen gereserveerd. Wie eerst een aanvraag doet voor een stage voor een bepaalde periode, krijgt de stageplaats toegewezen (na een positief gesprek).