[website bouwen] [website ontwerp] [Algemeen]

Onze missie

De Waaiburg wil tegemoet komen aan een maatschappelijke nood nl. opvang en integrale begeleiding bieden aan
kinderen/jongeren en hun gezin waarbij de opvoedingssituaties problematisch verlopen. Via een gedifferentieerd
aanbod wordt er gestreefd naar maatschappelijke (re)integratie. Hierbij wil De Waaiburg ervaringen en tekorten
signaleren aan betrokken overheden en werken aan scheefgegroeide maatschappelijke structuren. Ook wil de
organisatie maatschappelijke evoluties en trends van dichtbij opvolgen.
De Waaiburg wil vanuit een emancipatorische visie zorg op maat bieden en hierbij netwerkgericht werken.
De begeleiding wil hierbij een brugfunctie zijn tussen de cliƫnt en de maatschappij.
Verder wil De Waaiburg zorg dragen voor zijn medewerkers. Dit door de keuze te maken voor een horizontale
organisatiestructuur. Overleg, aandacht voor, bieden van ontplooiingskansen, ruimte om nieuwe zaken uit te
werken…zijn hierbij belangrijk.
Algemeen werkt de Waaiburg vanuit een visie die zorg draagt voor de mensen waar zij mee te maken heeft en
dit vanuit een geloof in mensen.


Capaciteit

Het totaal aantal modules die georganiseerd worden door De Waaiburg vzw zijn er 170 waarvan:

  • 31 modules verblijf met daaraan gekoppeld 31 modules contextbegeleiding, verdeeld over 3 afdelingen
  • 7 modules contextbegeleiding autonoom wonen
  • 25 modules dagbegeleiding met daaraan gekoppeld 25 modules contextbegeleiding, verdeeld over 3 afdelingen
  • 51 mobiele contextbegeleidingen (waarvan er 8 binnen een afdeling met verblijf en 8 bij de centra met dagbegeleiding ondergebracht zijn)


Locaties

De Waaiburg vzw bevindt zich op 3 locaties:

  • de 3 afdelingen met verblijf zijn gelegen op/aan de campus Kameinestraat 35 en Werft 24 in Geel
  • de 3 centra met dagbegeleiding zijn gelegen in Geel, Mol en Herentals
  • de dienst voor mobiele contextbegeleidingen is gelegen aan de campus Werft 22 in Geel