[website maken] [website bouwen] []
[Afdelingen]

't Spoor


Doelgroep


't Spoor is een multifunctioneel centrum voor pubers, adolescenten en hun context, die tijdelijk of langdurig ambulant/mobiel en/of in verblijf kunnen begeleid worden. In principe is er ruimte om 10 jongeren (leefgroep, studio) in verblijf te begeleiden, 3 in autonoom wonen en 8 mobiel. In totaal kunnen er 21 jongeren en hun gezin begeleid worden. Deze capaciteiten kunnen flexibel ingezet worden.

Opnamecriteria en procedure


Na de aanmelding van de jongere/gezin wordt een opnamegesprek gepland, waarbij zowel de jongere, de ouders als verwijzer aanwezig kunnen zijn. Na deze wederzijdse kennismaking wordt beslist om de begeleiding al dan niet te laten starten.
Van de jongeren die voor opname in aanmerking komen wordt een minimum aan sociale vaardigheden en een zekere contactbereidheid verwacht.
Uitsluitingscriteria zijn: zware fysische of mentale handicap, ernstige psychische problemen, een duidelijke verslavingsproblematiek.
De leeftijd bij opname varieert van 12 tot 18 jaar.

Werkwijze


Begeleidingsdoelen worden per jongere en context opgesteld.

De werking van de leefgroep is gericht op het bereiken van het zelfstandig functioneren in de samenleving, op het verhogen van de zelfredzaamheid, de psychische en sociale weerbaarheid en de opbouw van een gezond verantwoordelijkheidsbesef.

De contextbegeleiding kan in teken staan van herstel, verbeteren van de relaties in huis, verbeteren van onderlinge communicatie, het hanteren van afspraken, straffen en belonen, grenzen, het installeren van veiligheid,...
De evolutie van de jongere en zijn gezin wordt regelmatig besproken. Hierdoor kunnen begeleidingsdoelen regelmatig bijgestuurd worden.


Contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW)


De Waaiburg heeft de mogelijkheid om 7 jongeren te begeleiden in dit systeem. Deze vorm van hulpverlening houdt in dat jongeren de kans krijgen om, met de nodige begeleiding, zelfstandig te gaan wonen.

De jongeren moeten vooraf wel verbleven hebben in een afdeling van De Waaiburg.

De meeste begeleidingen gebeuren dan ook vanuit 't Spoor en de Pitstop.

De individuele begeleid(st)er van de jongere neemt de verdere begeleiding waar.

Aan deze begeleidingsvorm gaan een aantal voorwaarden vooraf:

De jongere moet minimum 17 jaar zijn en reeds een bepaalde graad van zelfredzaamheid bereikt hebben.

Hij moet zelf instaan voor zijn onderhoud. De jongere dient dus te beschikken over voldoende inkomsten.

Indien dat niet zo is kan hij een aanvraag doen tot het ontvangen van het leefloon.

Enige motivatie is noodzakelijk. Daarom moet de jongere zelf de vraag stellen. Indien de voorziening hiermee akkoord gaat, kan er een beslissing genomen worden tot verdere begeleiding.

Dergelijke begeleiding kan maximum 6 maanden duren, met mogelijkheid tot verlenging na een hiernieuwde aanvraag tot motivatie.

Voortgezette hulpverlening voor +18-jarigen


Na de meerderjarigheidsverlaging op 18 jaar (1 mei 1990) blijft de mogelijkheid bestaan voor +18-jarigen die reeds begeleid worden om, gedurende een bepaalde periode beroep te doen op verdere begeleiding. Dit houdt in dat de jongeren zelf de vraag stellen om via een bepaalde hulpverleningsvorm toch nog begeleid te worden, ook na hun meerderjarigheid.

Afhankelijk van voor welke hulpverleningsvorm zij kiezen kunnen de jongeren in een leefgroep of het trainingscentrum voor kamerbewoning terecht tot 20 jaar en voor het autonoom wonen tot 21 jaar.


Via deze link ga je naar de infobrochure van 't Spoor voor meer concrete info.


Contactgegevens:

't Spoor

Kameinestraat 35

2440 Geel

014/58.84.56

spoor@dewaaiburg.be