[website maken] [website ontwerp] []
[Afdelingen]
[Afdelingen]

De Leeuwerik


Doelgroep


In deze groep kunnen 11 jongens en meisjes terecht.
Ze kunnen er voor langere tijd verblijven, afhankelijk van de vraagstelling.

Opnamecriteria en procedure


In de Leeuwerik kunnen kinderen worden opgevangen die voor een kortere of langere periode niet meer in hun gezin kunnen verblijven. De vraagstelling kan een complex geheel van problemen zijn, gelegen in het kind, het gezin, de omgeving. De kinderen die in aanmerking komen voor opname mogen omwille van hun problematiek of handicap geen té specialistische hulp vergen. Hierbij denken wij aan een matige of ernstige mentale of fysieke handicap of een uitgesproken psychiatrische problematiek. De leeftijd van de kinderen kan variëren van 3 tot 18 jaar.
Er wordt echter gestreefd naar opname van lagere schoolkinderen.


Werkwijze


Een duidelijke structuur aanbieden waarbij geprobeerd wordt een gezellig en veilig leefklimaat te creëren, waarin de kinderen een leeftijdsaangepaste graad van zelfstandigheid kunnen ontwikkelen, zonder hierbij het gezin uit het oog te verliezen. Hiertoe wordt naast de groepsbegeleiding, huiswerkbegeleiding en de dagelijkse zorg een doelgerichte individuele aanpak uitgewerkt. Deze wordt met behulp van tussentijdse evaluaties bijgestuurd.
In de individuele aanpak wordt aandacht besteed aan volgende items: de relatie van het kind met zijn gezin en familie; het functioneren van het kind in de groep, op school, in clubverband; de relatie met de ruimere sociale omgeving. Verder ligt er ook veel nadruk op de begeleiding van het gezin en context. Ook hier wordt er voor elk gezin een begeleiding op maat uitgestippeld, steeds in samenspraak met het gezin en eventueel de verwijzer.


Via deze link ga je naar het onthaalboekje van De Leeuwerik voor meer concrete info.Contactgegevens:

De Leeuwerik

Werft 26

2440 Geel

014/58.84.56

leeuwerik@dewaaiburg.be