[website maken] [website ontwerp] [Page 2]
[Page 2]
[Page 2]
[Welkom]
[Contact]
[Nieuws]
[Afdelingen]
[Algemeen]
[Welkom]


 VZW De Waaiburg

Via deze pagina kan je de historiek van De Waaiburg  bekijken, ook de visie van waaruit De Waaiburg werkt wordt toegelicht.


Verder kan U ook via het algemeen overzicht zien hoe de organisatie is georganiseerd.


In de onthaalbrochure vind je informatie rond de afdelingen, verwachtingen, rechten, procedure rond klachtenbehandeling, dossiers en verzekeringen.


Op De Waaiburg hechten we veel belang aan het

zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Voor meer info hier rond verwijzen we naar ons

Privacy beleid.