[website maken] [website ontwerp] [Page 2]
[Page 2]
[Page 2]
[Welkom]
[Contact]
[Nieuws]
[Afdelingen]
[Algemeen]
[Welkom]


 VZW De Waaiburg

Via deze pagina kan je de historiek van De Waaiburg  bekijken, ook de visie van waaruit De Waaiburg werkt wordt toegelicht.


Verder kan U ook via het algemeen overzicht zien hoe de organisatie is georganiseerd.


In de onthaalbrochure vind je informatie rond de afdelingen, verwachtingen, rechten, procedure rond klachtenbehandeling, dossiers en verzekeringen.