[website bouwen] [website maken] []
[]
[]
[]
[]
[Afdelingen]

Thuisbegeleidingsdienst AandachtDeze afdeling biedt rechtstreeks toegankelijke begeleiding aan minderjarigen en zijn of haar context. We spreken dan ook van contextbegeleiding. Deze begeleiding zal voornamelijk in het gezin van de minderjarige plaats vinden.


Met 'rechtstreeks toegankelijk' bedoelen we dat cliënten of hun contactpersonen met ons contact kunnen opnemen en dat we in onderling overleg kunnen beslissen of we al dan niet starten met hulp. Er is daarbij geen toestemming nodig van de zogenaamde toegangspoort. Hoewel rechtstreeks toegankelijk, zijn deze modules enkel inzetbaar wanneer de eerstelijnshulp (CLB,CAW, Kind en Gezin,...) geen afdoend antwoord meer kan bieden. Daarom zal er ook gevraagd worden bij aanmelding wie er nog betrokken is bij dit gezin en of er contact mag opgenomen worden met de hulpverlener die dit gezin het beste kent.


We begeleiden ook gezinnen waarbij het ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ), het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ) bemiddeld hebben om deze begeleiding te laten opstarten. Hierbij worden dus ook soms doelen opgelegd vanuit deze diensten. 

Doelgroep


Aandacht begeleidt 35 gezinnen waar zich opvoedingsproblemen voordoen. Wij begeleiden enkel gezinnen waar er minstens één minderjarig kind thuis verblijft.

Omwille van adminstratieve redenen zal er steeds een dossier geopend worden op naam van een kind, maar wij begeleiden steeds het ganse gezin (ouders en alle andere betrokken gezinsleden) Wij zulen zo veel als mogelijk ook het ruimere relationele netwerk van het gezin (vrienden, familie,...) betrekken.


Regio


We begeleiden enkel gezinnen die wonen in het arrondissement Turnhout. Gezinnen die in het noorden van het arrondissement wonen (Rijkevorsel, Hoogstraten, Ravels/Weelde/Poppel, Baarle-Hertog, Merksplas), verwijzen we door naar onze collega's in Turnhout (zie verder).


Aanbod


De voorbije periode hebben wij heel wat indicatiestellingsformulieren ontvangen.

Daarom sluiten wij de mogelijkheid om aan te melden nu tijdelijk af.

We zullen in de volgende weken al de aanmelders contacteren voor verdere vraagverheldering. In januari worden de prioriteiten bepaald en concrete opstartmogelijkheden ingepland.

In mei zullen wij opnieuw opstartmogelijkheden via onze website communiceren.Om in overleg te gaan over positieve heroriëntering: gelieve telefonisch contact op te nemen 014/67.72.02 tijdens de permanentieuren op ma-woe-vrij 9-12u


Via deze link kom je op een document dat meer uitleg geeft over de drie hulpverleningsvormen. Er zijn in het arrondissement Turnhout drie organisaties die deze vormen van hulp aanbieden. In het document vind je ook informatie over de drie organisaties.


Procedure


Wanneer u overweegt om een gezin aan te melden voor contextbegeleiding, verwijzen wij u eerst naar het indicatiestellingsformulier dat u op de website van de organisatie kan vinden.


We vragen U dit indicatiestellingsformulier in te vullen en het beveiligd te bezorgen per mail aan de desbetreffende organisaties.


- De Waaiburg:

aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be

- Cirkant:

aanmeldingen@cirkant-vzw.be

-Ter Loke:

janne.hoeyberghs@terloke.be

-CIG De Merode:

instroom.cig@terloke.be


De aanmeldingsverantwoordelijken van de 3 organisaties lezen het indicatiestellingsformulier na en nemen zelf telefonisch contact op met de contactpersoon-aanmelder om bepaalde zaken af te toetsen, te overleggen, aan vraagverheldering te doen.


Wanneer blijkt dat de indicatie voldoet aan de voorwaarden, na prioritering, wordt het gezin op de wachtlijst geplaatst met perspectief voor opstart binnen 4 maanden.


Bij een open plaats wordt er door de organisatie contact opgenomen met de contactpersoon-aanmelder en zal er concreet afgesproken worden hoe en door wie het gezin wordt gecontacteerd om een intake te plannen, wie aanwezig dient te zijn hierbij,...


Belangrijk:

Gedurende de wachttijd neemt de desbetreffende organisatie geen contact met het gezin of zetten zij geen stappen inzake begeleiding. De contactpersoon-aanmelder blijft de contactpersoon voor het gezin.


Werkwijze


Het specifieke van mobiele contextbegeleiding is dat wij de gezinnen thuis trachten te helpen. De kinderen blijven dus gewoon thuis wonen. We hebben individuele gesprekken en ook gezinsgesprekken. Wij zullen steeds trachten om alle inwonende gezinsleden bij de begeleiding te betrekken.


Wij komen gemiddeld éénmaal per week aan huis en trachten hierbij zo veel mogelijk de gewone gang van zaken binnen het gezin te respecteren: school, werk, vrije tijd,...

Huisbezoeken kunnen op elk moment van de dag plaatsvinden: zowel 's morgens, overdag als 's avonds, maar altijd in overleg met het gezin.


Uitgangspunten


Belangrijke uitgangspunten bij de begeleiding zijn: emancipatorisch werken, methodisch werken, werken met sociale netwerken, werken met alle betrokken hulpverleners, werken met afgelijnde periodes, oplossingsgericht werken, zorg op maat en vaak ook aanklampend werken.


Om de zes maanden wordt zowel met het gezin als met de eventuele aanmelder een evolutiebesprekig georganiseerd om te kijken wat er reeds gerealiseerd en wat nog moet gebeuren.De begeleidingsduur kan variëren van een aantal maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de vraag en de problematiek van het gezin en afhankelijk van de hulpverleningsvorm waar voor gekozen is. Het principe dat we daarbij hanteren luidt: 'zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig'.

Het afsluiten van een begeleiding wordt steeds besproken met het gezin en eventueel met de verwijzer. We voorzien ook nazorg indien dit gevraagd wordt.


adresgegevens:                     
Aandacht
Werft 22
2440 Geel
tel/fax : 014/59.14.56
aandacht@dewaaiburg.be

 


aanmeldingen via:


- Lien Hendrickx

- Mark Van Broekhoven

van maandag t.e.m. vrijdag