[website bouwen] [website maken] []
[]
[Afdelingen]

Thuisbegeleidingsdienst AandachtDeze afdeling biedt rechtstreeks toegankelijke begeleiding aan minderjarigen en zijn of haar context. We spreken dan ook van contextbegeleiding. Deze begeleiding zal voornamelijk in het gezin van de minderjarige plaats vinden.


Met 'rechtstreeks toegankelijk' bedoelen we dat cliënten of hun contactpersonen met ons contact kunnen opnemen en dat we in onderling overleg kunnen beslissen of we al dan niet starten met hulp. Er is daarbij geen toestemming nodig van de zogenaamde toegangspoort. Hoewel rechtstreeks toegankelijk, zijn deze modules enkel inzetbaar wanneer de eerstelijnshulp (CLB,CAW, Kind en Gezin,...) geen afdoend antwoord meer kan bieden. Daarom zal er ook gevraagd worden bij aanmelding wie er nog betrokken is bij dit gezin en of er contact mag opgenomen worden met de hulpverlener die dit gezin het beste kent.


We begeleiden ook gezinnen waarbij het ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ), het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ) bemiddeld hebben om deze begeleiding te laten opstarten. Hierbij worden dus ook soms doelen opgelegd vanuit deze diensten. 

Doelgroep


Aandacht begeleidt 35 gezinnen waar zich opvoedingsproblemen voordoen. Wij begeleiden enkel gezinnen waar er minstens één minderjarig kind thuis verblijft.

Omwille van adminstratieve redenen zal er steeds een dossier geopend worden op naam van een kind, maar wij begeleiden steeds het ganse gezin (ouders en alle andere betrokken gezinsleden) Wij zulen zo veel als mogelijk ook het ruimere relationele netwerk van het gezin (vrienden, familie,...) betrekken.


Regio


We begeleiden enkel gezinnen die wonen in het arrondissement Turnhout. Gezinnen die in het noorden van het arrondissement wonen (Rijkevorsel, Hoogstraten, Ravels/Weelde/Poppel, Baarle-Hertog, Merksplas), verwijzen we door naar onze collega's in Turnhout (zie verder).


Aanbod


De dienst kan maximaal 35 gezinnen tegelijkertijd begeleiden. Omdat de vraag naar contextbegeleiding zeer groot is betekent dit dat we met wachtlijsten moeten werken.

Sinds juni 2016 is er beslist om af te stappen van een systeem waarbij gezinnen tot drie jaar op onze wachtlijst moeten staan vooraleer er hulp kan komen. We zijn afgestapt van het systeem om zomaar alle aangemelde gezinnen op onze wachtlijst te plaatsen. We zetten nu nog enkel gezinnen op onze wachtlijst wanneer we denken dat we ten laatste binnen het jaar kunnen opstarten.

Wij realiseren ons dat we hierdoor vaak verwijzers en gezinnen moeten teleurstellen, maar kiezen toch voor deze werkwijze om verschillende redenen:

  

  • enkel nog starten in gezinnen die maanden en jaren kunnen wachten op hulp, maakt dat gezinnen met dringende vragen geen enkele kans meer maken op  deze vorm van hulpverlening.
  • wij hopen dat gezinnen door deze manier van werken sneller terecht komen bij wel beschikbare hulp.
  • deze manier van werken vermijdt ook 'zinloos' invullen van formulieren door aanmelders en beheren/actualiseren van wachtlijsten.


Je kan per werkvorm twee soorden vermeldingen treffen op deze site:


'aanmelden mogelijk' met een groene knop

OF

'aanmelding STOP met een rode knop


Een korte toelichting bij de aangeduide vermelding:


'aanmelden mogelijk'

Dit wil zeggen dat er een periode loopt waarin een aantal gezinnen kunnen aangemeld worden. Je vult dan het indicatiestellingsdocument in en stuurt dit door per mail (zie hiervoor de toelichting op deze site). Datum en uur gelden dan als criteria om de volgorde op de wachtlijst te bepalen. Je kan maar één gezin per mail aanmelden. Op het moment dat wij ons maximum aantal gezinnen bereikt hebben, passen we de melding op de site aan.


'aanmelding STOP'

Dit wil zeggen dat het geen zin heeft een indicatiestellingsformulier in te vullen en door te sturen, want wij kunnen niet ingaan op de vraag. Doe je dit toch, krijg je een standaardantwoord dat je aanvraag niet ontvankelijk is. Je kan dan eventueel wel checken bij onze collega's van de andere diensten contextbegeleiding in de regio of zij op dat moment wel aanmeldingen toelaten.


Als er een gezin wordt aangemeld, worden er een aantal basisgegevens verzameld en zullen wij samen met de aanmelder proberen in te schatten welke hulpverleningsvorm het meest aangewezen is.

We werken met 3 modules contextbegeleiding:

  

  • Breedsporige begeleiding, enkel aan te melden via het indicatiestellingsformulier:
  • aanmelding STOP


  

  • Laagintensieve begeleiding, enkel aan te melden via het indicatiestellingsformulier 
  • aanmelding STOP(sinds 07/12/2016)


  

  • Positieve heroriëntering: enkel telefonisch aanmelden via 014/67.72.02 op ma-, woe- en vrijdag tussen 9u en 12u 
  • werkt niet met wachtlijstenVia deze link kom je op een document dat meer uitleg geeft over de drie hulpverlingsvormen. Er zijn in het arrondissement Turnhout drie organisaties die deze vormen van hulp aanbieden. In het document vind je ook informatie over de drie organisaties.


Procedure


Wanneer u overweegt om een gezin aan te melden voor contextbegeleiding, verwijzen wij u eerst naar het indicatiestellingsformulier dat u op de website van de organisatie kan vinden.


Vul dit indicatiestellingsformulier in en bezorg het beveiligd per mail aan

                        aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be


Wanneer het formulier ontvangen en doorgenomen is, zal er telefonisch contact opgenomen worden met de aanmelder om de aanmelding al dan niet te bevestigen. Pas dan staat het gezin effectief op de wachtlijst.


Werkwijze


Het specifieke van mobiele contextbegeleiding is dat wij de gezinnen thuis trachten te helpen. De kinderen blijven dus gewoon thuis wonen. We hebben individuele gesprekken en ook gezinsgesprekken. Wij zullen steeds trachten om alle inwonende gezinsleden bij de begeleiding te betrekken.


Wij komen gemiddeld éénmaal per week aan huis en trachten hierbij zo veel mogelijk de gewone gang van zaken binnen het gezin te respecteren: school, werk, vrije tijd,...

Huisbezoeken kunnen op elk moment van de dag plaatsvinden: zowel 's morgens, overdag als 's avonds, maar altijd in overleg met het gezin.


Uitgangspunten


Belangrijke uitgangspunten bij de begeleiding zijn: emancipatorisch werken, methodisch werken, werken met sociale netwerken, werken met alle betrokken hulpverleners, werken met afgelijnde periodes, oplossingsgericht werken, zorg op maat en vaak ook aanklampend werken.


Om de zes maanden wordt zowel met het gezin als met de eventuele aanmelder een evolutiebesprekig georganiseerd om te kijken wat er reeds gerealiseerd en wat nog moet gebeuren.De begeleidingsduur kan variëren van een aantal maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de vraag en de problematiek van het gezin en afhankelijk van de hulpverleningsvorm waar voor gekozen is. Het principe dat we daarbij hanteren luidt: 'zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig'.

Het afsluiten van een begeleiding wordt steeds besproken met het gezin en eventueel met de verwijzer. We voorzien ook nazorg indien dit gevraagd wordt.


adresgegevens:                     
Aandacht
Werft 22
2440 Geel
tel/fax : 014/59.14.56
aandacht@dewaaiburg.beenkel aan te 


aanmeldingen via:


- Lien Hendrickx

- Mark Van Broekhoven

van maandag t.e.m. vrijdag